ImovinaImovina
Omogućujemo Vam osiguranje Vaših kuća, stanova, poslovnih objekata, namještaja, opreme, zaliha, materijala i slična imovinska osiguranja.
Motorna vozilaMotorna vozila
Osiguranjem motornih vozila osiguravamo sebe od odgovornosti za štete trećim osobama.
OsobeOsobe
Osiguranjem osoba štitimo sebe i svoje bližnje od iznenadnih i neočekivanih događaja koji nam mogu na bilo koji način ugroziti život.
ŽivotŽivot
Osiguranje života idealan je spoj štednje i zaštite od neželjenih posljedica po Vaš život.
Akcija osiguranja života - studeni/prosinac 2013
Sve police osiguranja života koje se zaključe u 11. i 12. mjesecu - posebna nagrada.
Volontiraj - Kreditiraj
Croatia osiguranje d.d. već četvrtu godinu zaredom dio je projekta VOLONTIRAJ – KREDITIRAJ, u organizaciji Udruženja Infohouse iz Sarajeva.
Pripis dodatnih osiguranih svota
Croatia osiguranje d.d. je iz dobiti 2012. godine izvršilo pripis dodatnih osiguranih svota te na taj način i ove godine uvećalo Vaše osnovne osigurane svote po polici životnog osiguranja.
Štedno osiguranje djece
Osiguranje života
Odaberite prodajno mjesto:
Direkcija Kontaktirajte nas Mapa
Adresa: Nikole Kordića b.b., 88320 Ljubuški
Telefon: +387 (0)39 839 100 Faks: +387 (0)39 839 120
E-pošta: