ImovinaImovina
Omogućujemo Vam osiguranje Vaših kuća, stanova, poslovnih objekata, namještaja, opreme, zaliha, materijala i slična imovinska osiguranja.
Motorna vozilaMotorna vozila
Osiguranjem motornih vozila osiguravamo sebe od odgovornosti za štete trećim osobama.
OsobeOsobe
Osiguranjem osoba štitimo sebe i svoje bližnje od iznenadnih i neočekivanih događaja koji nam mogu na bilo koji način ugroziti život.
ŽivotŽivot
Osiguranje života idealan je spoj štednje i zaštite od neželjenih posljedica po Vaš život.
Izvješće o događaju i izvješće neovisnog revizora za 2013. godinu
Objavljujemo izvješće o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta i izvješće neovisnog revizora za 2013. godinu
Obavijest o sazivanju skupštine društva
Skupština Croatia osiguranja d.d. sa sjedištem u Ljubuškom održat će se u petak, 27.06.2014. godine s početkom u 14,00 sati.
Godišnje izvješće o poslovanju emitenta
Sukladno pravilniku o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvješća, Croatia osiguranje d.d. objavljuje godišnje izvješće o poslovanju.
Štedno osiguranje djece
Osiguranje života
Odaberite prodajno mjesto:
Direkcija Kontaktirajte nas Mapa
Adresa: Nikole Kordića b.b., 88320 Ljubuški
Telefon: +387 (0)39 839 100 Faks: +387 (0)39 839 120
E-pošta: