ImovinaImovina
Omogućujemo Vam osiguranje Vaših kuća, stanova, poslovnih objekata, namještaja, opreme, zaliha, materijala i slična imovinska osiguranja.
Motorna vozilaMotorna vozila
Osiguranjem motornih vozila osiguravamo sebe od odgovornosti za štete trećim osobama.
OsobeOsobe
Osiguranjem osoba štitimo sebe i svoje bližnje od iznenadnih i neočekivanih događaja koji nam mogu na bilo koji način ugroziti život.
ŽivotŽivot
Osiguranje života idealan je spoj štednje i zaštite od neželjenih posljedica po Vaš život.
Obrazac za prijavu pritužbi u Republici Srpskoj
U skladu sa članom 2. stavak 3. Pravilnika o postupanju društava za osiguranje u vezi sa pritužbama Agencije za osiguranje Republike Srpske objavljujemo obrazac za prijavu pritužbi.
Obavijest o sazivanju skupštine društva
Skupština Croatia osiguranja d.d. održat će se u petak, 4.9.2015. godine s početkom u 14,00 sati. Skupštna će se održati u sjedištu Društva u ulici Nikole Kordića b.b. u Ljubuškom.
Izvješće o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanja na tržištu vrijednosnih papira objavljujemo Izvješće o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
Štedno osiguranje djece
Osiguranje života
Odaberite prodajno mjesto:
Direkcija Kontaktirajte nas Mapa
Adresa: Nikole Kordića b.b., 88320 Ljubuški
Telefon: +387 (0)39 839 100 Faks: +387 (0)39 839 120
E-pošta: